സി.വി.സിയും വി.എസും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും

            പ്രധാനമന്ത്രിയോട് രാജി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സി വി സി നിയമനം റദ്ദാക്കിയ സുപ്രീംതോടതി വിധി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജി എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അത് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ തന്നെ രാജിയാണ്.  പാര്‍ലമെന്റില്‍ വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചു പിടിച്ചതിനായിരുന്നു ടി.ടി കൃഷ്ണമാചാരിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്ന് രാജിവെക്കേണ്ടിവന്നത്. […]

Read Article →