കാഴ്ച

അവിടെ പൂച്ചെണ്ട്, ഇവിടെ വിചാരണ

ദേശാഭിമാനി : 25 ജനുവരി 2017

ദേശാഭിമാനി : 25 ജനുവരി 2017

ഇനി വിചാരണ : തിങ്കളാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പൂച്ചെണ്ടുനല്‍കുന്നു.

ഇനി വിചാരണ : തിങ്കളാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പൂച്ചെണ്ടുനല്‍കുന്നു.